Interreligieus Beraad

Studiemiddag Nijmegen, 16 september 2015

Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen

Een discussie om helderheid te krijgen over de vraag in hoeverre nieuwe spirituelen betrokken zijn of willen zijn bij de interreligieuze dialoog, en hoe die betrokkenheid vorm gegeven kan worden.

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten en vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met elkaar? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

Vijf korte lezingen (elk 20 minuten) door de hierna genoemde personen, gevolgd door discussies en einddebat, onder leiding van Peter Nissen (hoogleraar Spiritualiteitsstudies).

Lisette Thooft (publiciste, visie vanuit nieuwe spiritualiteit):                                                            '         'Het grote verschil: oude pijn, angst en woede’

Marianne Moyaert (hoogleraar comparatieve theologie en hermeneutiek van interreligieuze dialoog VU):   'Rituelen, spiritualiteit en interreligieuze dialoog’

Rinus van Warven (presentator, visie vanuit nieuwe spiritualiteit):                                                         ‘Het doet er niet (meer) toe wat je gelooft’

Ibrahim Spalburg (imam, docent, visie vanuit Islam):                                                                   ‘Moslims in de dialoog met andere levensbeschouwingen’

Frans Jespers (voorzitter SID, hoofddocent godsdienstwetenschap Radboud Universiteit):                 ‘Naar een meer persoonlijke vredesdialoog’

Locatie: Linneausgebouw lokaal 5, Radboud Universiteit Nijmegen

Tijd: 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur

Organisatie: Stichting Interreligieuze Dialoog (SID), leerstoel Spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit, Platform INS, Interreligieus Beraad

Aanmelden door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis. 

Welkom bij het Interreligieus Beraad


Het Interreligieus Beraad is een landelijk steunpunt voor mensen die gericht zijn op de dialoog tussen de religies en levensbeschouwingen. Het IB is op 1 november 1997 opgericht op initiatief van The International Association for Religious Freedom (IARF), Stichting Interreligio, Spiritueel Café Nederland (SCN) en de World Conference on Religion and Peace (WCRP). Het doel is om een goede onderlinge verstandhouding tussen de religies en levensbeschouwingen te bevorderen en daarmee de kwaliteit van het gesprek op alle niveaus van de samenleving in Nederland te vergroten.