Business Engels voor goede zaken

Business Engels voor goede zakenWie zaken doet met het buitenland weet hoe belangrijk het is om de Engelse taal machtig te zijn. Echter met het Engels dat we op school hebben geleerd is onze woordenschat te beperkt om echt op professionele wijze zaken te doen. Business Engels is dan ook nog belangrijker voor succesvolle zaken. Het maakt u een waardig gesprekspartner met zakenmensen van over de hele wereld. Of het nu native speakers zijn die een groot voordeel op u hebben doordat ze in hun eigen taal kunnen converseren, of het is een zakelijk partner uit het Oosten waarmee u heldere afspraken wilt kunnen maken, business Engels is onmisbaar. U leert Business Engels eenvoudig en snel via  Browns Academy in Rotterdam.

De voordelen van Business Engels

Net als bij het leren van Engels op scholen is de cursus Business Engels gericht op:

  • Spreken
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Lezen

Niet alleen het converseren vanuit uzelf is natuurlijk belangrijk, maar u wilt ook zeker zijn dat u de zakelijke communicatie van uw zakenpartner goed interpreteert. Met Business Engels leert u zich goed uitdrukken in de zakelijke markt. U leert  helder te communiceren en uw boodschap over te brengen, zonder dat dit verzend in beschrijvingen die een verhaal warrig kunnen maken. Ditzelfde geldt voor het schrijven in Business Engels. U komt hiermee sneller ter zake en voorkomt vaak misverstanden die juist door gebrekkig Engels kunnen ontstaan. In elke manier van converseren, dus ook in het luisteren en lezen waarmee u de boodschap van uw  zakelijk partner wilt interpreteren bent u gebaat bij de cursus Business Engels die Browns Academy in Rotterdam aanbiedt.

Het volgen van de cursus van Browns Academy

Via brownsacademy.nl kunt u zich eenvoudig inschrijven voor de cursus Business Engels in Rotterdam. Op deze website leest u ook inhoudelijk wat de cursus u te bieden heeft. U krijgt les in groepen van 2 tot 8 cursisten, maar het is ook mogelijk om de cursus Business Engels individueel te volgen. Door  op deze kleinschalige manier te werken is er tijd en aandacht voor de aandachtspunten die u heeft om uw Engels op zakelijk gebied te verbeteren. Of u nu enkel de basis van deze taal machtig bent of u uzelf al goed verstaanbaar kunt maken, hierop speelt deze cursus in. Uw spreekvaardigheid wordt verrijkt waarmee uw vocabulaire vergroot wordt en u een bredere woordenschat leert beheersen om uzelf goed te kunnen uit te drukken in zakelijke context. Het is daarmee zelfs mogelijk om Engels te leren tot op het niveau van de branche waarin u opereert, waarbij jargon en specifieke woorden een belangrijk onderdeel kunnen zijn van uw cursus. U leert daarnaast uw grammatica te verbeteren. Zakelijke correspondentie waarin verkeerde grammatica wordt gebruikt, wordt helaas zeer vaak afgestraft. Het kan ervoor zorgen dat u een opdracht misloopt of dat u in een zakelijk conflict terecht komt, wat enkel is ontstaan door een misverstand. Grammatica is heel belangrijk om deze misverstanden te voorkomen. U wilt bij uw internationale zakenpartners overkomen als een betrouwbaar persoon die begrijpt waarover het gaat wanneer ze met u spreken. Het maakt u een steviger en sterker gesprekspartner en wekt het vertrouwen dat zaken doen met u betekent dat u zich aan afspraken houdt. Browns Academy biedt met deze cursus Business Engels u het vertrouwen dat u nodig heeft in de zakelijke markt. Bent u benieuwd hoe het gesteld is met uw zakelijk Engels? Kijkt u dan op de website van Browns Academy en doe de online test. U zult ervan versteld staan hoeveel meer u nog kunt leren om uw kennis van Engels te verhogen tot een zakelijk niveau.